Odpłatności za obiady

napis ważna informacja

Szanowni Rodzice,

kwota odpłatności za obiady będzie wpisywana w e-dzienniku.


Source URL: http://sp.jedrzychow.pl/aktualnosc/aktualnosci-szkoly/937-odplatnosci-za-obiady