"Decyzja..."

Zdjęcia kolaż dyplomy i prace uczestników

16 listopada 2023 roku uczniowie klas: Va, Vb, VI, VII, VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez pracowników Stowarzyszenia: „Otwarte Drzwi” z Głogowa. Zajęcia prowadzone były pod hasłem: „Klasa moją strefą profilaktyki”. Prowadzące zajęcia w ciekawy i kreatywny sposób poruszały tematykę związaną z agresją rówieśniczą, przeciwdziałaniem przemocy wśród dzieci, starały się przekazać uczniom, jak nie być obojętnym na krzywdzenie innych. Zaproponowały uczniom ciekawe zabawy integrujące wszystkich uczestników spotkania. Warsztaty zapoczątkowały cykl spotkań z pracownikami Stowarzyszenia, które będą prowadzone w bieżącym roku szkolnym.

zdjęcie kolaż dyplomy oraz prace uczestników warsztatów


Source URL: http://sp.jedrzychow.pl/aktualnosc/aktualnosci/1251-decyzja