DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ 2022/2023

logo międzynarodowego projektu dotknij poczuj zobacz

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy III c przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Dotknij, poczuj, zobacz". 
Projekt ma na celu:  
- wzbudzanie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego,
- integrację zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- niwelowanie napięć emocjonalnych.
Uczniowie co najmniej raz w miesiącu wykonują proponowane doświadczenia. 
Koordynatorem projektu w szkole jest pani Magdalena Buczek- Wołoszyn.


Source URL: http://sp.jedrzychow.pl/strona/839-dotknij-poczuj-zobacz-20222023