Spotkanie integracyjne

środa, 6 marca 2024

Kulturowa Integracja to autorski projekt realizowany w naszej szkole, którego celem są działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Projekt rozpoczął się spotkaniem integracyjnym, w którym brali udział uczniowie reprezentujący naszą placówkę oraz reprezentanci wszystkich szkół podstawowych w Polkowicach.

kolaż zdjęć uczniów przedstawienie teatralne oraz gry i zabawy dla dzieci

Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką o Polsce i spektaklem z fragmentu „Pana Tadeusza” epopei narodowej. W ten sposób zaprezentowaliśmy  kulturę polską, szczególnie, że wśród uczestników spotkania były dzieci innych narodowości.

Projekt jest realizowany w ramach programu grantowego IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Z pozyskanego grantu w wysokości 10 950 zł będą realizowane warsztaty kodowania, kulinarne, techniczne z wykorzystaniem technologii 3D, warsztaty ilustratorskie, florystyczne, zajęcia w gospodarstwie ekologicznym oraz w mobilnym planetarium. 

W ramach organizacji tych działań nawiązaliśmy współpracę z:

  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowie Jędrzycho-WIANKI, 
  • Centrum Kultury w Polkowicach,
  • Polkowickim Centrum Wolontariatu
  • sołectwami Nowej Wsi Lubińskiej, Jędrzychowa i Sobina 
  • szkołami podstawowymi w Polkowicach 

Planując działania koordynatorzy brali pod uwagę nabywanie przez dzieci umiejętności społecznych, komunikowania się, integracji i tolerancji oraz rozwijanie kreatywności. 

Realizacja projektu i różnorodność działań pozwala nam dotrzeć do szerszej grupy dzieci.   Wszystkie te warsztaty i zajęcia są o różnym stopniu trudności z myślą o uczniach migranckich oraz uczniach o szczególnych potrzebach edukacyjnych. To jest dla nas budujące, że wszystkie szkoły podstawowe z Polkowic wzięły udział w dzisiejszym spotkaniu ponieważ potrzeba integracji w naszej placówce zawsze ma wysoki priorytet- podkreśla Justyna Wojciechowska- Dyrektor Szkoły.

Spotkanie zakończyło się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie spędzili czas na grach i zabawach prowadzonych przez panie animatorki z Centrum Kultury w Polkowicach i Polkowickiego Centrum Wolontariatu, a także miały poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń „Jędrzycho-WIANKI”. Wszystkie dzieci się zintegrowały, nawiązały nowe znajomości i wyraziły chęć udziału w kolejnych działaniach podsumowuje Małgorzata Nakonieczna- koordynator projektu.

red. administrator

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: