Lekcja biblioteczna

W dniu 25 kwietnia uczniowie klasy 8a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej poezji Wisławy Szymborskiej.

W czasie zajęć poznali życiorys poetki oraz jej twórczość.
Lekcja zaczęła się od wiersza, którym Wisława Szymborska zadebiutowała jako poetka, pt. "Szukam słowa" (1945).

Ósmoklasiści wysłuchali wierszy z płyty CD czytanych przez samą poetkę ("Trzy słowa najdziwniejsze", "Mała dziewczynka ściąga obrus", "Fotografia z 11 września" (odnoszącego się do słynnego i kontrowersyjnego zdjęcia przedstawiającego człowieka spadającego z wieży WTC w Nowym Jorku w dniu zamachu w 2001 roku) oraz interpretacji muzycznej wiersza "Nic dwa razy" w wykonaniu Sanah. 

Na koniec usłyszeli utwór "Kot w pustym mieszkaniu" (którego poetka nigdy nie chciała czytać publicznie, gdyż uważała, że jest zbyt osobisty - napisała go po śmierci męża Kornela Filipowicza), a także wiersz pt. "Nagrobek":

„Tu leży sta­ro­świec­ka jak prze­ci­nek
au­tor­ka paru wier­szy.
Wiecz­ny od­po­czy­nek
ra­czy­ła dać jej zie­mia, po­mi­mo że trup
nie na­le­żał do żad­nej z li­te­rac­kich grup.
Ale też nic lep­sze­go nie ma na mo­gi­le
oprócz tej ry­mo­wan­ki, ło­pia­nu i sowy.
Prze­chod­niu, wyj­mij z tecz­ki mózg elek­tro­no­wy
i nad lo­sem Szym­bor­skiej po­du­maj przez chwi­lę.”

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: