Najpiękniejsza zakładka do książki

Regulamin konkursu plastycznego

 „Na najpiękniejszą zakładkę do książki”

1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi

w Jędrzychowie

2. Cele konkursu:

 • rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • uświadomienie konieczności szanowania książek,
 • akcja charytatywna.

3. Zasady uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I – III, IV C, V C oraz klasy IV - VIII.

Termin składania prac upływa  26 kwietnia 2024 r. Prace należy składać u wychowawców świetlicy szkolnej lub do wychowawców klas.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej, płaskiej technice plastycznej.

Format pracy: 20 cm x 5 cm! Prosimy o zachowanie wymiarów.

Preferowany pionowy układ kompozycji. Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej. Zakładka może być wykonana samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Treści zamieszczone na zakładce mogą dotyczyć książki lub biblioteki, szkoły lub innych ciekawych tematów.

Zakładka może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane), na twardym, sztywnym papierze. Mogą być użyte dowolne płaskie materiały, które nie zniszczą, nie pobrudzą książki.

Do zakładki powinna być osobno dołączona kartka z imieniem i nazwiskiem, klasa, do której uczęszcza uczeń.

4. Kryteria oceny:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac biorąc pod uwagę

 • pomysłowość,
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • oryginalność i inwencja twórcza,
 • walory artystyczne,
 • estetykę wykonania.

5. Postanowienie końcowe:

Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora. W miarę możliwości zostaną zalaminowane i wystawione na szkolnym kiermaszu w cenie 5 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 06.05.2024 oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                         Organizatorzy:

                                                                                                                   Nauczyciele świetlicy oraz

                                                                                                                 A. Czajka, J. Maciąg, B.Kida

plakat informacyjny o konkursie

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: