Harmonogram uroczystości

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ

Rok szkolny 2022/2023

L. p.

Uroczystość/Impreza

Data

Osoby odpowiedzialne

1.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1.09.2022

Wychowawcy klas

2.

Święto Pieczonego Ziemniaka + Dzień chłopaka

30.09.2022

Wychowawcy świetlicy

3.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2022

A. Skwiercz, E. Sobczyk

4.

Pasowanie Na Ucznia

7.10.2022

Halina Świerniak, P. Gąsior

5.

Święto Odzyskania Niepodległości

10.11.2022

B. Kida, I. Miller - SU

6.

Dzień Górnika

30-lecie ZWR

4.12.2022

(do uzgodnienia z ZWR)

A. Kulczyk, B. Wojdak, K. Augustyniak

7.

Świąteczne kolędowanie

22.12.2022

wychowawcy klas, A. Wolak,
P. Czerwiński,
K. Augustyniak

8.

Bal Karnawałowy

27.01.2023

M. Nakonieczna, M.Buczek-Wołoszyn,
A. Gadulska, A. Czajka,

E. Sobczyk, A. Skwiercz

9.

Święta Majowe

28.04.2023

M. Nakonieczna, A. Czajka

10.

Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

05.05.2023

A. Gadulska, M. Buczek – Wołoszyn,
J. Maciąg, M. Dygudaj

11.

Zdrowy Dzień Dziecka (Festyn)

1.06.2023

A. Kulczyk

12.

Pożegnanie klas VIII

23.06.2023

M. Nowak, K. Augustyniak, G. Szczotka

Oprawa multimedialna – P. Czerwiński, K. Augustyniak

Uwaga:
Harmonogram imprez może ulec modyfikacji w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: