Opieka świetlicowa

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Paweł

Czerwiński

7.00-14.00

10.30-16.00

7.00 – 14.00

10.30 – 14.30

10.30-11.05

11.50 – 13.50

Joanna

Fartuszyńska

10.30-12.05

12.50-16.00

7.00 – 12.00

10.00 – 12.55

13.40 – 16.00

7.00 – 12.55

7.00-12.00

Anna

Moskal

13.30 – 16.00

13.30 – 16.00

Agnieszka

Popielska

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

11.00 – 15.00

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: