Gabinet pielęgniarki

Opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawuje p. Adrianna Berling- Pielęgniarka Środowiska Nauczania i Wychowania

w dni nauki szkolnej w godzinach od 7.00 do 14.35 

kontakt telefoniczny pod nr: 783-158-097

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: