DOTKNIJ, POCZUJ, ZOBACZ 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 uczniowie klasy III c przystąpili do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Dotknij, poczuj, zobacz". 
Projekt ma na celu:  
- wzbudzanie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego,
- integrację zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
- niwelowanie napięć emocjonalnych.
Uczniowie co najmniej raz w miesiącu wykonują proponowane doświadczenia. 
Koordynatorem projektu w szkole jest pani Magdalena Buczek- Wołoszyn.

Strony w dziale:

Strony w dziale: